AKTUÁLNĚ


9. října 2019

vernisáž 9.10. v 17 hod.

slovensko_pozvanka.jpg, 699kB

1. srpna 2019

OD_pozvánka.jpg, 266kB

10. října 2018

za_svobodu.jpg, 114kB

Horácká galerie zve na výstavu uspořádanou ke 100. výročí vzniku republiky. Snímky Alexandra Paula, které ji dokumentují, můžete shlédnout až do konce tohoto roku.

10. října 2018

beseda_roudnice.jpg, 45kB

(více)

20. září 2018

pozvanka_roudnice.jpg, 155kB

(tisková zpráva ke stažení)

7. ledna 2018

pozvanka_liben_valka.jpg, 86kB

13. září 2017

tezkabarbora.jpg, 194kB

8. června 2017

Vážení přátelé, Archiv atelieru Paul Vás zve na komentovanou prohlídku výstavy Foto Ideal, která se koná ve čtvrtek 19. 6. 2017 v Libeňském zámku, Městské části Prahy 8, od 16.00 hodin. Výstavou provede autor Prokop Paul.

24. dubna 2017

Zveme vás na výstavu, kterou pořádáme od 10. května k 200. výročí založení města Karlína spolu s Městskou částí Prahy 8, ale zároveň také k 130. výročí narození Jindřicha Zelenky, prvního v řadě fotografů Archivu atelieru Paul.

pozvanka_liben.png, 666kB

29. února 2016

pozvanka_kiv.png, 319kB


6. května 2015

Byla zahájena výstava Konec války v Čimelicích 1945 v Americkém centru Velvyslanectví Spojených států v Praze. Výstava potrvá do konce června.

pozvanka_cimelice.png, 152kB

duben 2015

Archiv atelieru Paul získal finanční příspěvek na propagaci projektu Záchrana a zveřejnění Archivu atelieru Paul v programu Spolky Kulturní aktivity Ministerstva kultury ve výši 20 000 Kč.

Archiv atelieru Paul byl úspěšný v podání žádosti o malý grant v Americkém centru Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze na výstavu historických fotografií Konec války v Čimelicích 1945. Projekt je přichystán k 70. výročí konce 2. světové války a představí dosud neznámé fotografie Alexandra Paula.


28. února 2015

Archiv atelieru Paul byl úspěšný v programu Profesionální výtvarné umění Kulturní aktivity Ministerstva kultury. Získal v 6. okruhu pro letošní rok grant na digitalizaci 300 historických negativů. ve výši 80 000 Kč

Nakladatelství Kant - Karel Kerlický získalo v programu Profesionální výtvarné umění Kulturní aktivity Ministerstva kultury pro letošní rok v 5. okruhu Neperiodické publikace grant na vydání publikace FotoIDEAL Jindřich Zelenka. Jindřich Zelenka je připomínán jako první historická osoba v existenci Archivu atelieru Paul, a spolek možnost seznámit veřejnost s tímto sportovním fotoreportérem nadšeně uvítal.


leden 2015

Archiv atelieru Paul se neumístil ve dvacítce projektů, které dosáhly na dotaci z Norských fondů. V dosažení cíle - digitalizace negativů AAP - kulturní památky se členové spolku rozhodují po týdnu smutku k spontánnímu pokračování ve vyhledávání možností a příležitostí získávat finanční příspěvky z malých grantů na záchranu historických negativů Alexandra Paula.


pf2015_banner.jpg, 51kB

15. října 2014

Dne 15. října 2014 uložil Národní archiv do svých speciálně klimatizovaných depozitářů první část negativů, jejichž autorem je významný český fotograf Alexandr Paul. Počet ukládaných snímků je 553 kusů a obsahují unikátní (z velké části dosud nepublikované) záběry Osvobozeného divadla (Voskovec, Werich, Ježek a další), jehož byl Alexandr Paul dvorním fotografem. Slavnostního aktu předání první části negativů se zúčastnili synové Alexandra Paula: Pavel Paul, Prokop Paul, Alexandr Paul mladší, ředitelka Národního archivu PhDr. Eva Drašarová, CSc, vedoucí oddělení foto, fono, kinodokumentů a služeb veřejnosti Národního archivu PhDr. Emilie Benešová, jednatelka spolku Archiv atelieru Paul PhDr. Marcela Stránská, pozvaní novináři a další hosté. [zobrazit celou tiskovou zprávu][zobrazit pozvánku]


24. července 2014

Náš projekt postoupil do kategorie: Hodnocení kvality žádosti.

20. června 2014

Podání žádosti o grant z EHP Fondů 2009 – 2014 CZ 06 – programová oblast č. 16 "Zachování a revitalizace kulturního dědictví", pro projekt "Záchrana a zpřístupnění archivu Atelieru Paul".

červen 2013

Zahájení pilotního projektu pro záchranu Archivu atelieru Paul.

21. dubna 2013

VÝSTAVA

Alexandr Paul – legenda české fotografie, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec, 21. dubna – 30. listopadu 2013. Výstava prosloužena do 31. prosince 2013
"Velký zájem o černobílé fotografie Alexandra Paula, představené v létě 2012 v Topičově salonu v Praze, vedl Prokopa Paula k uspořádání retrospektivní výstavy, která by vedle Českého baroka ukázala další velká témata, kterým se jeho otec věnoval. V Jindřichově Hradci byl představen Alexandr Paul také, jako dvorní fotograf Voskovcova a Werichova Osvobozeného divadla z let 1931-1938, jako automobilový nadšenec a brilantní reportážní fotograf automobilových závodů z 1. poloviny 20. století, jako výsostný umělec a znalec výtvarného umění při vytváření obsáhlých celků středověkých, barokních i novodobých objektů a edice Documenta Bohemiae Artis Phototypica."

17. července 2012

VÝSTAVA

Alexandr Paul – FOTOGRAF, Topičův salon, Praha, 17. července – 17. srpna 2012
"V roce 2007 byl při nuceném vystěhování ateliéru a archivu Alexandra Paula z paláce Platýz objeven zabalený soubor fotografií výstavy Český barok (Staroměstská radnice v Praze, 1969) i s původní adjustací. Ne všechny snímky z osmdesáti šesti se dochovaly, i tak soubor vytvořil ucelenou představu působivé instalace z roku 1969. Fotografie barokní architektury byly soustředěny do výstavní haly, přilehlé tři prostory představily Alexandra Paula, jeho atelier a archiv na komponovaných panelech."

Připravili jsme pro Vás návrat do konce šedesátých let 20. století. Tehdy, v roce 1969, byla ve Staroměstské radnici v Praze otevřena velká výstava fotografií Alexandra Paula pod názvem Český barok. Kolem stovky černobílých fotografií velikosti 40 x 50 představovalo práce staré několik desítek let i snímky poměrně čerstvé. Paulovy snímky dokládají mimořádnou citlivost pro styl fotografovaného díla, pro jeho individuální výpověď i rukopis, ale také pro společenskou funkci, kterou ve své době mělo. Mohlo by se zdát, že se autor představil jako fotograf monotématický, specializovaný na fotogenickou etapu českého výtvarného umění, české baroko. Jenže u A. Paula tvoří baroko pouze jedno z mnoha částí území, po kterém se suverénně a také zálibně pohybuje. A tak je možné pouze žasnout nad rozmanitostí impulzů, které je s to příjímat, nad jeho citlivostí, schopnou přesně rezonovat s podstatou tak mnohých stylů, programů a výrazů tvořivého lidského ducha a dovednosti.

Dnes bychom mohli spekulovat o tom, že výstava byla významově situována na srpen 1969, rok po okupaci Sověty, aby podpořila hrdost na naši historii. Pro dnešní výstavu je to hlavně důležitá ukázka fotografické profese a poučení, jak může vypadat prezentování výtvarného umění.

Po dlouhá léta byla valná část výstavy zabalena do bublinkových folií a uložena v balících, které byly vystaveny různým ohrožením při několikerém stěhování i vodovodních a kanalizačních haváriích. Ateliér a archiv Alexandra Paula, situovaný více než šedesát let v paláci Adria v Jungmannově ulici Prahy 1, byl dočasně v devadesátých letech minulého století přesunut do paláce Platýz, aby ve století 21. byl vysídlen i z těchto prostor. A tehdy se při velkém stěhování objevily balíky s fotografiemi z výstavy.

Jak se ukázalo, bylo zničeno kolem dvaceti exponátů, ale ostatní vyžadovaly restaurování, omývání alkoholem, retuš. Ne vše bylo možné uvést do původního stavu, takže jsou dnes fotografie prezentovány se všemi svými vadami. Naší snahou bylo představit co největší množství fotografií pro vytvoření představy, jak impozantní muselo být jejich vystavení na Staroměstské radnici.

MS