stav_archivu.jpg, 180kB

O NÁS

Archiv Atelieru Paul je výjimečným autentickým souborem fotografických archiválií, dokumentujícím ve fotografii 100 let dění v Českých zemích a na Slovensku. Zachycuje významné osobnosti a události, kulturní život, dějiny divadla a filmu, historické objekty i umělecké památky a mnoho dalších témat. Archiv, obsahující více než sto tisíc černobílých i barevných negativů a diapozitivů, je zapsán v Centrální evidenci sbírek/CES (ev. číslo sbírky AAP/013-11-11/40503) a je prohlášen Ministerstvem kultury movitou kulturní památkou (r.č. 031-101415). Jádrem archivu jsou snímky Alexandra Paula a jeho syna Prokopa Paula, v menší míře jsou zastoupeny práce dalších synů Petra, Pavla a Alexandra Paula mladšího a tchána Jindřicha Zelenky z počátku 20 století. Technická kvalita negativů stále převyšuje většinu současné produkce a umožňuje zhotovovat dokonalé velkoformátové výstavní zvětšeniny, či mnohonásobným zvětšením identifikovat architektonické prvky na historických budovách či v interiérech. Řada z mnoha tisíců vyfotografovaných objektů byla v pozdějším období poškozena, zničena, či se zcela změnilo jejich okolí. Snímky z archivu jsou proto nezastupitelným zdrojem informací při obnovách kulturních památek včetně jejich interiérů a okolí. Dle odborných stanovisek je archiv v současné době v havarijním stavu a bezprostředně ohrožen zánikem. Důvodem bylo jednak nucené vystěhování z místa jeho původního uložení, paláce Adria v Praze 1, do provizorního depozitu, tak i to, že originální snímky byly v době svého vzniku ukládány do kyselých obalů, které způsobují jejich degradaci. K záchraně fotografického archivu byl ustaven spolek Archiv atelieru Paul, na jehož činnosti se podílí členové rodiny Paulů. Záměrem spolku je zastavení/zpomalení degradace originálních snímků, jejich uložení na bezpečném místě a současně vytvoření jejich digitálních otisků, které budou zpřístupněny odborné i široké veřejnosti. Současně probíhá řada dalších aktivit, vedoucích k hlubšímu poznání obsahu archivu v jeho historických souvislostech, provázená výstavní a osvětovou činností.